Záruka

Spoločnosť VELUX sa už viac než 80 rokov venuje výrobe strešných okien, ktoré sú synonymom kvality a spoľahlivosti. Naše služby inštaláciou strešného okna nekončia. 

 

       

 

Záruka 5 + 5 rokov na strešné okná 

Záruka 5 + 5 rokov sa vzťahuje na:
strešné okná pri použití zatepľovacej súpravy BDX.

Záruka 5 rokov na strešné okná a montážne doplnky

Záruka 5 rokov sa vzťahuje na: 
strešné okná, 
zasklenie,
lemovanie,
montážne doplnky,
zatepľovací rám,
manžety z hydroizolačnej fólie,
manžety z parotesnej fólie.

solárne a elektricky napájané vonkajšie rolety a markízy.

Okenice VELUX

 

Záruka na rolety VELUX

Záruka 2 roky sa vzťahuje na:

• rolety a žalúzie, (Exkluzívna motorizovaná markíza)
• markízy,
• výrobky na manuálne ovládanie,
• motory VELUX,
• elektromotory a elektrické prvky,
• ovládacie panely,
• senzory.

Kompletné záručné podmienky (PDF)