Pravidlá pre vrátenie tovaru

 
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa:
A) prevzatia tovaru, resp. ak je predmetom dodávky niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
B) ak je predmetom dodávky pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho emailom zaslaným na emailovú adresu info.sk@velux.com alebo písomne v listinnej podobe, zaslaním odstúpenia od zmluvy na adresu Predávajúceho:
a) VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, alebo
b) VELUX Return point – DSV, p. Pavol Fischer, Diaľničná cesta 5641, Hala D, 903 01 Senec.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Prílohou Všeobecných obchodných podmienok je formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môže Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy použiť.
Kupujúci tiež môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy tu.
K tovaru prosím priložte vyplnený formulár na vrátenie tovaru a kópiu dokladu o kúpe.
Adresa na vrátenie tovaru Predávajúcemu je: VELUX Return point – DSV, p. Pavol Fischer, Diaľničná cesta 5641, Hala D, 903 01 Senec.
Otváracia doba v pracovné dni v pondelok piatok od 8:00 hod. – 17:00 hod., GPS súradnice: 48.226895, 17.373081.
Kontakt
Zákaznícke centrum VELUX
Telefón:   02 33 000 543
E-mail:   info.sk@velux.com
Prevádzková doba
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:30 hod
Piatok: 8:00 - 15:00 hod